@esstherb

Produktutskick Influencers

Skattemässig hantering av produktutskick i Sverige

Vi på Elodie Details hänvisar till, och följer, Skatteverkets regelverk gällande den skattemässiga hanteringen och rapporteringen av värdet för de produkter som skickas till våra influencers och som är mottagare av våra produkter. Vi förväntar oss även att våra influencerns, som mottagare av produkterna ifrån oss, har kännedom om samt efterlever motsvarande regelverk. Här kan du läsa på mer om Skatteverkets regelverk gällande detta. 

Influencers som innehar F-skattebevis
Vid utskick av produkter till våra influencers som innehar bolag med F-skattebevis så förutsätter Elodie att influencern efterlever det regelverk som finns i Sverige avseende skatter och avgifter för bolag med F-skattebevis.  

Influencers som inte innehar F-skatte bevis
Vid produktutskick till influencers som inte innehar F-skattebevis så sker utskicken till ett marknadsvärde på maximalt 1.000 sek per år (dvs produkternas sammanlagda marknadsvärde inklusive moms).

Vid enstaka tillfällen kan produkternas sammanlagda marknadsvärde till personer som saknar F-skattebevis i Sverige dock överstiga 1.000 sek och vid dessa tillfällen rapporterar och betalar vi på Elodie sociala avgifter på marknadsvärdet för influencern, medan influencern själv får ansvara för uppgift om preliminär skatt. I dessa fall där vi på Elodie ska betala sociala avgifter till Skatteverket så behöver vi få relevanta personuppgifter ifrån influencern som är mottagare av dessa produkter för att vi ska kunna hantera inrapporteringen av sociala kostnader på ett korrekt sätt till Skatteverket. Nedan hittar du dokumentet där du kan fylla i dina personuppgifter, där framgår det även vart det ifyllda dokumentet sedan ska skickas.

Personuppgifter