Vi måste ta ansvar!

”Vi ärver inte planeten av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.” är ett bekant uttryck som vi tycker sammanfattar hur vi alla borde tänka kring hållbarhet och de stora utmaningar vi gemensamt har framför oss. Vi är väl medvetna om att det finns ett motsatsförhållande mellan den bransch vi är verksamma i, som ofta drivs av snabb konsumtion, och begreppet hållbarhet. Därför ser vi det som fel att försöka definiera oss själva som ett fullt ut hållbart varumärke, utan strävar i stället mot att bli en så ansvarsfull version av oss själva som möjligt. Vi arbetar varje dag på att göra bättre val och minimera vår miljöpåverkan. Vi kan inte göra allt på en gång, men vi kan lova att alltid sträva efter att bli bättre. Här nedan vill vi berätta lite om hur.


Ansvarsfull produktion

Vårt mål är att samtliga produkter i vårt sortiment senast år 2026 ska tillverkas enligt en eller flera av våra fyra hållbarhetsprinciper. Vi gör nya förbättringar varje säsong och har mycket arbete framför oss. Idag, år 2023, uppfyller 63% av våra produkter målet.


Princip 1: Återvunna material

Tyger och kvalitéer är något vi brinner för på Elodie, både från kundens perspektiv med fokus på hög funktionalitet och känsla, men också som ett sätt att genom rätt val göra vår bransch mer hållbar. För oss är det mycket viktigt att arbeta kontinuerligt för att ta fram nya alternativ, och det mest hållbara är nästan alltid att återvinna.

Idag är 43% av den polyester vi använder återvunnen från exempelvis PET-flaskor. Vi strävar efter att den siffran senast 2026 ska vara uppe i 80% och vi kommer därefter att fortsätta att fasa ut icke-återvunnen polyester helt.


Princip 2: Växtbaserade material

Vi främjar aktivt användning av naturliga växtbaserade fibrer som alternativ till fossila material i våra produkter. Hittills är det främst bambu och majs vi har använt. Fördelen med att använda den här typen av fibrer är att de kan göras robusta och funktionella men ändå vara biologiskt nedbrytbara. De kan ersätta en del av plasten som är betydligt svårare att bryta ner och som dessutom är en ändlig resurs medan växtfibrer är ständigt förnybara.

Idag finns det ingen teknik som gör det möjligt att tillverka hållbara produkter enbart av växtbaserade material. Därför måste vi använda en blandning av bambu och traditionell plast. Samtidigt arbetar vi fortlöpande på att fasa ut plasten och fasa in växtbaserade alternativ. Idag innehåller 15% av våra produkter någon form av plast, och 43% av dessa tillverkas med växtbaserade kompositmaterial. Vårt långsiktiga mål är att ersätta all traditionell plast med växtbaserade eller återvunna alternativ.


Princip 3: Upcycling

Upcycling, eller kreativt återbruk, är vårt sätt att hjälpa våra konsumenter att minska sin konsumtion genom att både förlänga livslängden på varje enskild produkt, och se till att de kan användas för fler än ett ändamål. Ju längre en produkt används, desto mindre blir dess miljöpåverkan. Du hittar fina tips på hur du kan återbruka dina Elodie-produkter här.

Vårt kreativa utvecklingsteam arbetar ständigt på att ge produkterna design och smarta funktioner som gör att du som konsument ska kunna och vilja använda dem till mer än bara ett ändamål.


Princip 4: Hållbara produkter

Att producera slitstarka produkter med hög kvalitet är därför helt centralt för oss i ambitionen att vara så ansvarsfulla som möjligt. Desto längre en produkt kan användas innan den behöver bytas ut, desto färre produkter behöver vi totalt sett producera och konsumera. Att minska mängden varor som produceras är kanske det enda helt självklara sättet vi har att reducera vår miljöpåverkan.


Håller till minst tre barn

Vi på Elodie satsar på hög kvalitet och lång livslängd. Eftersom vi utvecklar de flesta av våra produkter från grunden kan vi kontrollera alla aspekter av dem och vi behöver inte förlita oss på generiska komponenter. För produkter som nappar och haklappar är det inte möjligt med ambitionen att de ska hålla för tre barn, men vi har som mål att 2026 ska 75% av våra produkter vara så slitstarka att de klarar den ambitionen.


Second Hand

Slitstarka produkter med lång livslängd har samtidigt ett högt andrahandsvärde vilket är bra för såväl plånboken som miljön. Vi stödjer alla initiativ vi kan som främjar second-handmarknaden för Elodies produkter, och som gör branschen som helhet mer hållbar. Det finns idag flera bra alternativ online där du kan hitta second-handfynd eller ge dina Elodie-produkter ett nytt hem när de inte länger behövs hos er. Mer information kan du hitta här.


Täta samarbeten med våra partners

Om man hela tiden byter producenter och tillverkningsanläggningar finns det nästan inget sätt att bygga upp det förtroende och den transparens som krävs för att säkerställa att allt görs på de ansvarsfulla sätt vi vill. Relationerna med våra producenter är något av det mest värdefulla vi har, och vi är stolta över att ha samarbetat med flera av dem i över ett decennium. Vi har en uppförandekod som varje leverantör måste skriva under. Den säkerställer att våra leverantörer behandlar sina anställda på ett etiskt sätt och följer gällande lagstiftning och standarder gällande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Vi väljer alltid partners som kan spåra sin produktion så långt det är möjligt och som tillämpar en eller flera av de många internationella standarder som är tillämpliga. Läs mer om de standarder, märkningar och certifieringar vi efterlyser och använder här.


Transport

En stor del av vår verksamhet är beroende av smidig och väl fungerande logistik. Omkring 90% av vår produktion sker i Asien och vi är medvetna om att detta innebär ett stort ansvar för hur vi väljer att transportera våra varor. Därför har vi en mycket strikt transportpolicy för att hålla nere utsläppen så mycket som möjligt:

  • Vi för en nära och fortlöpande dialog med både våra leverantörer och våra speditörer för att säkerställa att vi alltid optimerar och utnyttjar allt utrymme i våra fraktcontainrar.

  • Vi samarbetar uteslutande med välkända transportörer för att säkerställa att vi alltid får full spårbarhet för våra leveranser och kan få tillgång till data om våra utsläpp.

  • Vi undviker flygfrakter eftersom de medför de största utsläppen. Vår gräns för flygfrakt är satt till maximalt 2% per år.


Medlem i STICA

Elodie är en aktiv medlem i STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, där vi utbyter erfarenheter och idéer med andra aktörer i branschen, för att på så vis skynda på omställningen till en mer ansvarsfull version av oss själva. Nedan är ett utdrag ur STICAs syftesdeklaration;

”FN lanserade nyligen Climate Action in Fashion Initiative, där undertecknarna har gått med på att minska sina växthusgasutsläpp med minst 30 % till 2030. Här i Sverige har vår regering satt som mål att vi ska vara klimatneutrala till 2050. För att uppnå dessa mål lanserar ledande svenska aktörer inom kläd- och textilindustrin detta nya initiativ. Syftet är att stödja kläd- och textilorganisationer samt hela den svenska kläd- och textilindustrin med målet om att minska vår klimatpåverkan och samtidigt stärka vår globala konkurrenskraft. Vårt övergripande mål är att säkerställa att Sverige gör mer än sin andel genom att bli den första klimatpositiva kläd- och textilindustrin i världen långt före 2050. Vi tror att detta är det enda sättet att säkerställa att vi löser klimatkrisen.”